Cursussen
Zomerkamp 24 t/m 26 augustus 2020
Les type: Zomerles Jeugd
Wanneer: 24-08-2020 - 26-08-2020
Zomer 2020: Tenniskids Blauw 4 tot 6 jaar
Les type: Zomerles Jeugd
Wanneer: 16-03-2020 - 26-09-2020
Zomer 2020: Tenniskids Rood 5 tot 7 jaar
Les type: Zomerles Jeugd
Wanneer: 15-03-2020 - 26-09-2020
Zomer 2020: Standaardtraining (6-8 pers)*
Les type: Zomerles Jeugd
Wanneer: 14-03-2020 - 26-09-2020
Zomer 2020: Prestatietraining (4 pers)*
Les type: Zomerles Jeugd
Wanneer: 13-03-2020 - 26-09-2020
Zomer 2020: Selectietraining*
Les type: Zomerles Jeugd
Wanneer: 12-03-2020 - 26-09-2020