Algemene voorwaarden tennislessen

Spelregels najaarscursus 2019

 • De reguliere lessen worden gegeven vanaf 31 september 2019.
 • Bij zware aanhoudende regenval geen les, aan het begin van het lesuur wordt er beslist of de les door gaat. Bij twijfel altijd komen.
 • Kan een les door weersomstandigheden niet doorgaan dan geldt hiervoor de 50% regeling. De eerste uitval les wordt ingehaald, tweede les is voor rekening van de cursist, derde les wordt ingehaald enz. Er worden altijd 15 lessen gegarandeerd.
 • Bij ziekte van de trainer wordt de les altijd ingehaald.
 • Afmelden voor de tennisles 010-4152157 of stuur een e-mail naar info@overdeschie.nl.
 • Bij verhuizing, ziekte of blessure van een leerling vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats, wel mag een derde uw lessen overnemen mits gelijkwaardig niveau.
 • Geen les in de herfstvakantie van 21 t/m 27 oktober en de kerstvakantie van 23 december 2019 t/m 4 januari 2020.
 • Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.

  Algemene voorwaarden 

  • Deelnemers verplichten zich melding te maken bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer etc).
  • Indien gekozen voor automatische incasso, wordt het verschuldigde lesbedrag in de eerste week van de maand afgeschreven.
  • Wanneer het lesgeld niet of niet tijdig wordt voldaan, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Tennispark OverdeSchie behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen c.q. te indexeren. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van het tennispark.
  • Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van tennispark OverdeSchie. Tennispark OverdeSchie sluit iedere aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor zaken en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Tennispark OverdeSchie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.

   

Algemene voorwaarden overzicht