Algemene leden vergadering TCO zondag 10 februari

Algemene leden vergadering zondag 10 februari.

Dit jaar hebben wij gekozen voor een wat andere opzet van de Algemene Ledenvergadering.
Voorafgaand aan de vergadering, organiseren wij onderlinge wedstrijdjes in een ontspannen sfeer.

14.00-16.00 uur Onderlinge wedstrijdjes
16.00 uur Algemene ledenvergadering voor TCO-leden

Alle leden hebben de verslagen, notulen en nieuwe statuten via de mail gekregen.
Voor op- of aanmerking stuur voor 1 februari een mail naar tcoverschie@hotmail.com

Tot zondag 10 februari!

Mededelingen overzicht