Voorwaarden tennisles 2023

Spelregels zomerseizoen 

 • De reguliere lessen worden gegeven vanaf  13 maart 2023.
 • Jeugd: les van dinsdag t/m donderdag tussen 14.30 tot 18.00 uur en woensdag tussen 13.00 tot 18.00 uur.
 • Volwassenen: les van ma t/m donderdag overdag en avond en zaterdag overdag.
 • Bij zware aanhoudende regenval geen les, aan het begin van het lesuur wordt er beslist of de les door gaat. Bij twijfel altijd komen.
 • Kan een les door weersomstandigheden niet doorgaan dan geldt hiervoor de 50% regeling. De eerste uitval les wordt ingehaald, tweede les is voor rekening van de cursist, derde les wordt ingehaald enz. worden altijd 15 lessen gegarandeerd. Bij de Introductiecursus worden 9 lessen gegarandeerd.
 • Bij ziekte van de trainer wordt de les altijd ingehaald.
 • Afmelden voor de tennisles stuur een e-mail naar info@overdeschie.nl.
 • Bij verhuizing, ziekte of blessure van een leerling vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats, wel mag een derde uw lessen overnemen mits gelijkwaardig niveau.
 • Tijdens de meivakantie van 1 t/m 7 mei 2023 en zomervakantie 10 juli t/m 20 augustus 2023.
 • Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.


Algemene voorwaarden tennisles

 • Inschrijving voor de tennislessen geschiedt door middel van het (digitale) inschrijfformulier
 • Tot de sluitingsdatum kunt u de inschrijving zonder opgave van reden annuleren. Na het verstrekken van de sluitingsdatum is de inschrijving bindend en bent u verplicht het lesgeld te voldoen.
 • Bij het indelen van de lessen houden we zo veel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeuren. Het kan echter voorkomen door rooster technische omstandigheden dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen of deze kunnen combineren.
 • De indeling geschiedt door Tennispark OverdeSchie in samenspraak met de tennisleraren, op basis van niveau, motivatie, leeftijd en beschikbare tijd.
 • Het lesgeld wordt aan het begin van de maand automatisch geincasseerd. Dit kan in een termijn of 6 termijnen voldaan worden.
 • Bij niet tijdige betaling, dat wil zeggen voor aanvang van de cursus, worden € 10 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Tennispark OverdeSchie en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures of letsel die tijdens de tennislessen of het verblijf op het tennispark zijn ontstaan.
 • Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.
 • Bij zware aanhoudende regenval gaat de les niet door. Aan het begin van het lesuur wordt door de tennisleraar beslist of de les door gaat. U ontvangt dan een telefoontje of bericht. Bij twijfel wordt geadviseerd altijd te komen.
 • Kan een les door weersomstandigheden niet doorgaan dan geldt hiervoor de 50% regeling. De eerste uitval les wordt ingehaald, tweede les is voor rekening van de cursist, derde les wordt ingehaald enz. Er worden altijd 15 lessen gegarandeerd. Bij de Introductiecursus worden 9 lessen gegarandeerd.
 • Bij ziekte van de trainer wordt de les altijd ingehaald op een ander tijdstip.
 • Bij ziekte of blessure van een leerling vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • Inhalen van lessen kan door middel van een inhaalschema in het paviljoen. Hierbij geeft men minimaal een week van te voren een les vrij en kan men bij een ander tijdstip inschrijven. Aan dit inhaalschema kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Tennispark OverdeSchie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een inschrijving te weigeren.
 • Afmelden voor de tennisles 010-4152157 of stuur een e-mail naar info@overdeschie.nl.
Tennislessen Overzicht