OverdeSchie en TCO voor een veilig sportklimaat!

Op ons tennispark streven wij naar een sociaal veilig klimaat voor alle leden. Met respect voor elkaars overeenkomsten en verschillen.

 

Helaas wordt in de media regelmatig melding gemaakt van incidenten, die betrekking hebben op ongewenst gedrag bij sportverenigingen. Dat kan gaan om discriminatie, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag.

Het is belangrijk om duidelijk aan te geven dat ongewenst gedrag niet past binnen de sport en op de vereniging. Zowel op als naast de tennisbaan dient iedereen - van recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder, bestuurder, vrijwilliger - zich fatsoenlijk te gedragen. Iedereen die betrokken is bij de sportvereniging moet zich kunnen bewegen in een sociaal veilige omgeving. Om dit te benadrukken, hebben de overkoepelende sportorganisaties een aantal eisen opgesteld, waaraan alle sportverenigingen moeten voldoen:

 

1.   het opstellen van gedragsregels voor alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging;

2.   het hebben van een gedragscode voor begeleiders;

3.   het voeren van een zorgvuldig aannamebeleid, waarbij het aanvragen van een VOG-verklaring voor alle vrijwilligers en begeleiders niet mag ontbreken;

4.   het hebben van een VertrouwensContactPersoon (VCP) die toegankelijk is voor alle leden.

 

Het bestuur van TCO onderschrijft het streven naar een sociaal veilige omgeving en inmiddels zijn op deze website de gedragsregels, een gedragscode en informatie aangaande de VertrouwensContactPersoon (VCP) geplaatst.

 

 

 

 

 

 
04-10-2017 | 1_Nieuws | 611